Junta directiva

La Junta Directiva del CGLleida són part essencial per poder desenvolupar l’activitat del club, i està formada per:

Eva Gilart

Presidenta

Jordi Tapiol

Secretari

Mónica Rosselló

Tresorera
Us volem donar les gràcies per ser un pilar fonamental per aquesta família i per estar sempre al nostre costat davant de les adversitats.