Control Assistència

Grup: ESCOLETA 1 DLL-DX 17:40 a 19:10

Grup: ESCOLETA 2 DL-DX 19:15 A 20:45

Grup: ESCOLARS PETITES DM-DJ 17:40 A 19:10

Grup: ESCOLARS GRANS DM-DX 19:15 A 20:45