Control Assistència

Grup: INICIACIÓ PETITES DL-DX 17:40 A 19:10

Grup: INICIACIÓ GRANS DL-DX 19:15 A 20:45